Tag: Ủy ban công ước

Việc xem xét báo cáo quốc gia của các Ủy ban công ước diễn ra như thế nào?

Việc xem xét báo cáo quốc gia của các Ủy ban công ước diễn...

Báo cáo quốc gia phải được đệ trình lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bằng một trong...

Các Ủy ban công ước có những chức năng, nhiệm vụ cụ thể gì?

Các Ủy ban công ước có những chức năng, nhiệm vụ cụ thể...

Chức năng, nhiệm vụ của các ủy ban công ước có sự khác nhau nhất định, căn cứ vào...