Tag: Ủy ban giám sát

Hiện có bao nhiêu Ủy ban giám sát việc thực hiện các công ước quốc tế về nhân quyền?

Hiện có bao nhiêu Ủy ban giám sát việc thực hiện các công...

Như đã nêu ở trên, có chín công ước được coi là điều ước quốc tế căn bản về nhân...