Tag: Ủy ban Hòa bình Việt Nam

Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới: Việt Nam muốn truyền tải thông điệp 'nhiệm vụ gìn giữ, bảo vệ hòa bình là công việc của tất cả mọi người'

Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới: Việt Nam...

Trước thềm Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới được tổ chức tại Việt Nam...

Ủy ban Hòa bình Việt Nam đóng góp thiết thực, trách nhiệm vào hòa bình thế giới

Ủy ban Hòa bình Việt Nam đóng góp thiết thực, trách nhiệm...

Các hoạt động của Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã đóng góp chung cho công tác đối ngoại...