Tag: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Công khai, minh bạch trong thực hiện hỗ trợ người dân

Công khai, minh bạch trong thực hiện hỗ trợ người dân

Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 có ý nghĩa rất quan trọng...

TP Hồ Chí Minh dành 1.800 tỷ đồng cho an sinh xã hội trong đại dịch Covid-19

TP Hồ Chí Minh dành 1.800 tỷ đồng cho an sinh xã hội trong...

Sáng ngày 7 tháng 4, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội...