Tag: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Các số "đường dây nóng" hỗ trợ người gặp khó khăn vì COVID-19 ở Hà Nội

Các số "đường dây nóng" hỗ trợ người gặp khó khăn vì COVID-19...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã công bố các số điện thoại đường...