Tag: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ người Việt tại Ukraine

Tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ người Việt tại...

Ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho...

Trang bị kỹ năng, phương pháp dạy tiếng Việt cho giáo viên kiều bào

Trang bị kỹ năng, phương pháp dạy tiếng Việt cho giáo viên...

Tham dự khóa tập huấn, các giáo viên kiều bào ở địa bàn châu Âu - Bắc Mỹ đã được...