Tag: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Bạc Liêu: Hỗ trợ việc làm cho hơn 24.000 lao động về quê sau cách ly

Bạc Liêu: Hỗ trợ việc làm cho hơn 24.000 lao động về quê...

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác...