Tag: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

200 ảnh, tư liệu, tài liệu lưu trữ trên nền tảng 3D được giới thiệu tại Triển lãm "Vì Hạnh phúc của mỗi người” năm 2021

200 ảnh, tư liệu, tài liệu lưu trữ trên nền tảng 3D được...

Ngày 23/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh...