Tag: Ủy ban Tư pháp

Đảm bảo "thân thiện" khi đưa người dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc

Đảm bảo "thân thiện" khi đưa người dưới 18 tuổi đi cai...

Dự thảo pháp lệnh về đưa người đi cai nghiện đã quy định một số mặt và yêu cầu của...