Tag: Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Để “Triệu phần quà Đại đoàn kết” kịp thời đến tay đồng bào miền Nam

Để “Triệu phần quà Đại đoàn kết” kịp thời đến tay đồng...

Theo Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu,...