Tag: Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Thông điệp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ

Thông điệp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có Thông điệp nhân dịp Việt Nam hoàn thành thắng...