Tag: vắc xin

Tiêm vắc xin cho công nhân để duy trì lực lượng sản xuất

Tiêm vắc xin cho công nhân để duy trì lực lượng sản xuất

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại buổi làm...