Tag: vắc xin Covid-19

Quảng Ninh bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ 5-12 tuổi

Quảng Ninh bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ 5-12 tuổi

Tỉnh Quảng Ninh đã chính thức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ...