Tag: vaccine Pfizer

Việt Nam đàm phán để có vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Việt Nam đàm phán để có vaccine phòng COVID-19 cho trẻ...

Bộ Y tế đề xuất khoản viện trợ 13,5 triệu đô Australia trong số 40 triệu triệu đô...