Tag: vaccine phòng COVID-19 mũi 3

Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 theo hướng dẫn

Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh tiêm vaccine phòng...

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương kiểm điểm tiến độ tiêm vaccine phòng...