Tag: vaccine chống dịch COVID-19

Việt Nam kêu gọi quốc tế thúc đẩy phổ cập vaccine chống dịch COVID-19, chú trọng các đối tượng yếu thế

Việt Nam kêu gọi quốc tế thúc đẩy phổ cập vaccine chống...

Với cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại New York 2020, Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi...