Tag: Valentina Matviyenko

Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực về bình đẳng giới

Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực về bình đẳng...

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko,...