Tag: Văn bản số 1312/LĐTBXH-ATLĐ

Hướng dẫn về tăng giờ làm thêm trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi

Hướng dẫn về tăng giờ làm thêm trong phòng, chống dịch...

Văn bản số 1312/LĐTBXH-ATLĐ vừa được bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH)...

Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện quy định về tăng giờ làm thêm

Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện quy định về tăng giờ làm...

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã ban hành văn bản số 1312/LĐTBXH-ATLĐ...