Tag: vấn đề nghèo đói

Phó Tổng thống Mỹ: Khoảng cách nghèo cùng cực và giàu cực điểm hiện nay là không thể chấp nhận được

Phó Tổng thống Mỹ: Khoảng cách nghèo cùng cực và giàu cực...

Ngày 11/11, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kêu gọi thế giới hợp tác để thu hẹp...