Tag: Vạn Hòa (Thanh Hóa)

VNHELP viện trợ Dự án cấp nước sinh hoạt cho 1.000 hộ dân ở xã Vạn Hòa (Thanh Hóa)

VNHELP viện trợ Dự án cấp nước sinh hoạt cho 1.000 hộ dân...

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện...