Tag: Văn phòng Chính phủ

Rà soát các chính sách an sinh xã hội, kịp thời cập nhật, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế

Rà soát các chính sách an sinh xã hội, kịp thời cập nhật,...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 27/11/2021 truyền...

Tấn công dịch Covid-19 không khoan nhượng, song tính mạng và sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết

Tấn công dịch Covid-19 không khoan nhượng, song tính mạng...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm...

Đề xuất tăng mức hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đề xuất tăng mức hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội...

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ngày 19/8 cho biết, cơ quan này vừa có Công văn số 2620/BHXH-BT...