Tag: Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

Hỗ trợ sinh kế phù hợp với nhu cầu của hộ nghèo

Hỗ trợ sinh kế phù hợp với nhu cầu của hộ nghèo

Ngày 11/3, tại Quảng Ninh, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp...