Tag: vẻ đẹp khiếm khuyết

Tôn vinh vẻ đẹp khiếm khuyết

Tôn vinh vẻ đẹp khiếm khuyết

"Khuyết" - dự án chụp ảnh nghệ thuật về người khuyết tật và đăng tải trên mạng xã...