Tag: vệ sinh lao động

Giai đoạn 2016-2021: Hơn 1,2 triệu lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động

Giai đoạn 2016-2021: Hơn 1,2 triệu lao động được huấn luyện...

Từ 21-22/6/2022, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tổ...

Thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động: Góp phần ngăn chăn và đẩy lùi Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp

Thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động: Góp phần ngăn...

Trong 2 ngày 21-22/6/2021, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH)...

Thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động: Góp phần ngăn chăn và đẩy lùi Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp

Thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động: Góp phần ngăn...

Trong 2 ngày 21-22/6/2021, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH)...

Đà Nẵng tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Đà Nẵng tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an...

Nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động là mục tiêu...

Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trong năm 2022

Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn,...

Ngày 28/4, tại Hà Nội, Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động,...