Tag: Vero Cell

Hướng dẫn mới nhất về tiêm liều bổ sung cho người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 Vero Cell

Hướng dẫn mới nhất về tiêm liều bổ sung cho người đã tiêm...

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị các địa phương có thể sử dụng vaccine AstraZeneca,...

Bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân khu vực biên giới

Bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân khu vực...

Vaccine được sử dụng tiêm là Vero Cell của Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam, dành...