Tag: vì người nghèo

Bắt đầu triển khai Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' từ ngày 17/10

Bắt đầu triển khai Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' từ ngày...

Việc tổ chức các hoạt động trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” bắt đầu từ 17/10-18/11...

Lan tỏa yêu thương, chia sẻ từ chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo"

Lan tỏa yêu thương, chia sẻ từ chương trình "Cả nước chung...

Sau nhiều năm triển khai, chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” đã tạo...