Tag: vi phạm quyền cá nhân

Những cơ quan nào của Liên Hợp Quốc tiếp nhận các khiếu nại cá nhân về vi phạm nhân quyền?

Những cơ quan nào của Liên Hợp Quốc tiếp nhận các khiếu...

Trong trường hợp cá nhân công dân của một quốc gia cho rằng mình là nạn nhân của...