Tag: vị thế phụ nữ

Nâng cao vị thế của người phụ nữ Quân đội trong xã hội và gia đình

Nâng cao vị thế của người phụ nữ Quân đội trong xã hội...

Mới đây, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị...