Tag: việc làm

Hà Nội giải quyết việc làm cho gần 79.000 lao động

Hà Nội giải quyết việc làm cho gần 79.000 lao động

Toàn TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho gần 79.000 lao động trong 5 tháng đầu...

icon Giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số (Phần 2)

Giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu...

Giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số (Phần 2)