Tag: viên chức nghỉ việc

Hà Nội: 9 nhóm giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Hà Nội: 9 nhóm giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công...

Ngày 3/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành...