Tag: Viện nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thuỵ Điển – NNRIS

Khát vọng dinh dưỡng chuẩn cao châu Âu, nâng tầm vóc Việt

Khát vọng dinh dưỡng chuẩn cao châu Âu, nâng tầm vóc Việt

Chiều ngày 14/4, Nutifood đã ra mắt Viện nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thuỵ Điển...