Tag: viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Nhiều kết quả tích cực từ Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 2019-2025

Nhiều kết quả tích cực từ Chương trình Quốc gia về tăng...

Ngày 21/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Sơ...