Tag: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Phân bổ thêm hơn 1,38 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Phân bổ thêm hơn 1,38 triệu liều vaccine phòng COVID-19...

Theo quyết định, Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ 193.800 liều, tiếp đến là Hà...

Cuộc chiến với Covid-19 năm thứ ba

Cuộc chiến với Covid-19 năm thứ ba

Theo TS. Bác sĩ Phạm Quang Thái, Phó Trưởng khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện...