Tag: Việt Nam - Lào

Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an sinh trong đại dịch

Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an sinh trong...

Sáng 28/11/2022, tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị quan chức cao cấp...

Nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam-Lào trên lĩnh vực tôn giáo

Nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam-Lào trên lĩnh vực tôn...

Việt Nam và Lào thống nhất sẽ cùng nhau thúc đẩy tăng cường mối quan hệ hữu nghị...

Lào sẽ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025

Lào sẽ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm...

Đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào với Bộ trưởng...