Tag: Việt Nam-UNFPA

Việt Nam-UNFPA: Quan hệ đối tác tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Việt Nam-UNFPA: Quan hệ đối tác tiếp tục phát triển mạnh...

Trong hơn 4 thập niên qua, UNFPA có những hỗ trợ đáng kể cho Chính phủ Việt Nam...