Tag: Việt Nam - Vương quốc Anh

Đối thoại Di cư và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh – Việt Nam lần thứ nhất

Đối thoại Di cư và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh – Việt...

Ngày 15/8/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ Vương quốc...