Tag: Vietnamobile

Công bố gói hỗ trợ viễn thông trị giá gần 10 nghìn tỷ đồng

Công bố gói hỗ trợ viễn thông trị giá gần 10 nghìn tỷ đồng

Ngày 2/8, các doanh nghiệp viễn thông gồm Tập đoàn công nghệ viễn thông quân đội...