Tag: VinaCapital Foundation

ÔNG RAD KIVETTE - TRƯỞNG ĐẠI DIỆN VINACAPITAL FOUNDATION TẠI VIỆT NAM “Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ lan tỏa giá trị về quyền phụ nữ, trẻ em”

ÔNG RAD KIVETTE - TRƯỞNG ĐẠI DIỆN VINACAPITAL FOUNDATION...

“Việt Nam có nhiều thuận lợi trong việc bảo đảm quyền con người, đặc biệt trong...