Tag: VinUni

VinUni khởi xướng tổ chức “Hội nghị quốc tế thường niên về đổi mới dạy và học”

VinUni khởi xướng tổ chức “Hội nghị quốc tế thường niên...

Trong 2 ngày 17 - 18/6/2022 tại Hà Nội, Trường Đại học VinUni khởi xướng tổ chức...