Tag: visa

Đẩy nhanh cấp visa cho lao động nông nghiệp Việt Nam sang làm việc tại Australia

Đẩy nhanh cấp visa cho lao động nông nghiệp Việt Nam sang...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Australia tạo điều kiện cho doanh nghiệp...