Tag: Vitamin A

Hà Nội triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A cho hơn 392 nghìn trẻ em trong hai ngày 1-2/6/2023

Hà Nội triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A cho hơn...

Chiến dịch bổ sung vitamin A sẽ diễn ra tại 1.715 điểm uống trong 2 ngày (1 và 2/6)...