Tag: vốn vay

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay trong mùa dịch Covid-19

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn...

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cả hệ thống Ngân hàng Chính sách xã...