Tag: VssID

Sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên VssID để khám chữa bệnh từ 1/6

Sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên VssID để khám chữa...

Người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID sẽ không lo mất, quên thẻ đã...

Triển khai ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số” để người dân tham gia BHXH, BHYT tiện lợi nhất

Triển khai ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số” để người...

Ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trên nền tảng...