Tag: vùng chiến sự tại Ukraine

Hơn 2500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine

Hơn 2500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại...

Liên quan đến tình hình bảo hộ công dân tại Ukraine, theo các cơ quan đại diện Việt...