Tag: vùng dân tộc thiểu số

Trao tặng học phí đặc biệt cho sinh viên vùng biên giới

Trao tặng học phí đặc biệt cho sinh viên vùng biên giới

Năm học 2023 – 2024 này, Trường Cao đẳng Hà Nội triển khai chương trình trao tặng...

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản vùng dân...

Chỉ có 11% bà mẹ dân tộc ít người tại 60 xã thuộc các tỉnh khó khăn nhất đó là Bắc...

Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng dân tộc thiểu...

Xác định nguồn nhân lực tại chỗ là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi các nhiệm...

3 NĂM TRIỂN KHAI DỰ ÁN VOF TẠI HAI TỈNH SƠN LA, LAI CHÂU: Thay đổi nhận thức và thu nhập cho nông dân vùng dân tộc thiểu số

3 NĂM TRIỂN KHAI DỰ ÁN VOF TẠI HAI TỈNH SƠN LA, LAI CHÂU:...

Thu nhập và ý thức của bà con nông dân về bảo vệ môi trường từng bước nâng lên;...

Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ, chính sách với giáo viên, học sinh vùng dân tộc thiểu số

Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ, chính sách với giáo...

Các địa phương cần tiếp tục thực hiện đúng, đủ kịp thời các chế độ, chính sách đối...

Ứng dụng hiệu quả khoa học-công nghệ để phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ứng dụng hiệu quả khoa học-công nghệ để phát triển vùng...

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH & CN) đồng...