Tag: vùng dịch Bắc Giang

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch Bắc Giang

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch Bắc Giang

Những ngày này, người dân trong khu vực cách ly, giãn cách, phong tỏa tại Bắc Giang…...