Tag: Vũng Tàu

Công nhân cầu đường qua đời, tạng được hiến giúp cứu sống 4 bệnh nhân suy tạng nặng

Công nhân cầu đường qua đời, tạng được hiến giúp cứu sống...

Đây là lần đầu tiên các đơn vị điều phối ghép tạng tiếp nhận một ca hiến đa tạng...