Tag: Women’s Summit 2022

Thủ tướng New Zealand: Chính sách bình đẳng giới sẽ là một phần trong việc tăng trưởng kinh tế bền vững

Thủ tướng New Zealand: Chính sách bình đẳng giới sẽ là...

Chiều 16/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã...