Tag: xã hội

Việt Nam phát biểu tại Ủy ban về các vấn đề văn hóa, xã hội và nhân đạo thuộc ĐHĐ LHQ khóa 76

Việt Nam phát biểu tại Ủy ban về các vấn đề văn hóa, xã...

Ngày 30/9, tại trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ, Ủy ban về các vấn đề văn...