Tag: xã hội đương đại

Khai giảng Lớp tập huấn “Tôn giáo trong xã hội đương đại”

Khai giảng Lớp tập huấn “Tôn giáo trong xã hội đương đại”

Từ 7-10/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lớp tập huấn “Tôn giáo...